Termenii utilizați în prezentul contract vor avea următoarele semnificații:

„dragosfit.com si alexandrafit.com”  reprezintă website-urile asupra cărora CIURARU DRAGOS COSMIN PFA înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F12/1201/18.11.2016, având C.U.I. 36758562, deține drepturile patrimoniale de autor. Pe dragosfit.com si alexandrafit.com, persoanele fizice și juridice se pot înregistra în condițiile acceptării “Termenilor și Condițiilor”

“Utilizator” înseamnă persoana care acceseaza dragosfit.com si alexandrafit.com, accepta Termenii și Condițiile.

I. ACORDUL DE UTILIZARE A SITE-ULUI dragosfit.com si alexandrafit.com

Site-urile dragosfit.com si alexandrafit.com (denumit în continuare dragosfit.com si alexandrafit.com), conținutul acestora, inclusiv orice pagină componentă a acestora sunt puse la dispoziție de CIURARU DRAGOS COSMIN PFA și pot fi utilizate numai în conformitate cu condițiile de acces și utilizare precizate aici, care trebuie citite cu atenție înainte de a utiliza dragosfit.com si alexandrafit.com

Prevederile menționate în continuare, respectiv în documentul Termeni și Condiții, constituie contractul (denumit în continuare „Contractul”) dintre CIURARU DRAGOS PFA, cu sediul social în Municipiul Cluj-Napoca Strada Patriciu Barbu nr 50 judet Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F12/1201/18.11.2016, având C.U.I. 36758562, și orice persoana (denumita în continuare „Utilizator”) care utilizează dragosfit.com si alexandrafit.com

Ciuraru Dragos Cosmin PFA își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral prezentul Contract, modificările urmând a produce efecte la data publicării Contractului modificat pe com și acceptării de către Utilizator a acestuia. În cazul unor modificări, ele vor fi comunicate Utilizatorilor la adresa de email furnizată de către aceștia.

II.  SERVICIILE DISPONIBILE

Prin dragosfit.com si alexandrafit.com, Ciuraru Dragos Cosmin PFA oferă Utilizatorilor o interfața prin care aceștia pot accesa informații.

III. LIMITE DE ACCES ȘI UTILIZAREA Site-ului dragosfit.com si alexandrafit.com

Utilizatorul nu poate copia, publica, descărca, transmite, vinde, utiliza și nici intermedia sau înstrăina în niciun mod materialele (texte, imagini, secvențe video sau audio, logo-uri etc.) publicate pe dragosfit.com si alexandrafit.com, fără acordul prealabil scris al Ciuraru Dragos Cosmin PFA.

În utilizarea dragosfit.com si alexandrafit.com sunteți de acord să nu: (i) utilizați dragosfit.com si alexandrafit.com pentru a trimite junk e-mail, spam, mesaje în lanț, scheme piramidale, detalii despre afaceri MLM sau orice alte mesaje nesolicitate, comerciale sau în alt mod; (ii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care sunt defăimătoare, ilegale, obscene, amenințătoare, abuzive, de hărțuire sau ilegale; (iii) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau difuzați materiale sau informații care ar putea incita la discriminare, ură sau violență față de orice persoană sau un grup, pe criterii de rasă, religie, handicap, naționalitate sau în alt mod ilegal; (iv) amenințați, abuzați, perturbați sau să încălcați în orice mod drepturile legale (inclusiv drepturile la intimitate) ale altor persoane; (v) utilizați orice informații sau materiale în orice manieră care încalcă un drept de autor, brevet, marcă comercială sau alt drept de proprietate ale oricărei persoane; (vi) să încărcați fișiere care conțin un virus, viermi, troieni sau date corupte care pot afecta funcționarea calculatorului sau a proprietății altuia; (vii) colectați sau stocați informații personale despre alte persoane, inclusiv adrese de e-mail; (viii) faceți reclamă sau să oferiți cumpărarea sau vinderea de Produse sau Servicii în orice scop comercial, cu excepția cazului în care mijlocul de comunicare pus la dispoziție de Site permite în mod specific astfel de comunicări și numai pentru categoria de servicii și/sau bunuri prevăzută explicit; (ix) vă prezentați ca având o alta identitate în scopul de a înșela ori induce în eroare alte persoane; (x) încălcați legile sau regulamentele în vigoare; (xi) afișați, transmiteți, publicați, distribuiți sau să difuzați materiale sau informații pe care nu aveți dreptul de a le transmite potrivit legii sau unui contract ori unei relații contractuale.

Orice încălcare a acestor limitări poate duce la blocarea accesului la dragosfit.com si alexandrafit.com a Utilizatorului și/sau la suspendarea contului de utilizator, precum și, după caz, la sesizarea organelor în drept pentru aplicarea sancțiunilor legale.

IV. DATE CU CARACTER PERSONAL ȘI CONFIDENȚIALITATE

Înregistrarea unui Utilizator la newsletter presupune furnizarea unor informații de bază privind persoana Utilizatorului. dragosfit.com si alexandrafit.com va menține confidențialitatea datelor transmise de Utilizatori pentru înregistrare și nu le va face publice, exceptând cazurile prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Ciuraru Dragos Cosmin PFA  este operator de date cu caracter personal având numărul de înregistrare la registrul general  și are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care Utilizatorul le furnizează.

Potrivit Legii nr. 677/2001, Utilizatorul beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție și de dreptul de a se adresa justiției. Aceste drepturi ale Utilizatorului pot fi exercitate prin informarea în scris a Ciuraru Dragos Cosmin PFA, expediată pe adresa societății sau la adresa de email Ciurarudragosflp@gmail.com.

Utilizatorul beneficiază de drepturile prevăzute de art. 12-15 din Legea nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

dragosfit.com si alexandrafit.com colectează informații statistice despre calculatorul utilizatorilor, inclusiv, daca este cazul, adresa IP, sistemul de operare și tipul de browser folosind un fișier cookie care este stocat pe hard disk-ul computerului. Cookie-urile conțin informații care sunt transferate pe discul dur al computerului și sunt folosite pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia. Utilizatorul și / sau terțele persoane ce navighează pe Site pot refuza să accepte cookie-uri prin activarea unor setări ale browser-ului, ce va permite să respingă cookie-urile. Cu toate acestea, dacă utilizatorul și / sau terțele părți, ce navighează pe site, selectează această setare, pot fi în imposibilitatea de a accesa anumite părți ale site-ului sau în imposibilitatea de a beneficia de unele servicii.

Cu excepția cazului când utilizatorul și / sau terțele părți ce navighează pe site au ajustat setările browser-ul să refuze cookie-urile, sistemul va emite cookie-uri atunci când vă conectați la Site.

În unele cazuri, împărțim informații despre vizitatorii acestui Site de formă anonimă sau agregat cu terțe părți, ca agenți de publicitate, sponsori sau auditori cu singurul scop de a îmbunătăți serviciile. Toate aceste sarcini de procesare vor fi reglementate în conformitate cu legislația în vigoare și respecta toate drepturile tuturor utilizatorilor privind protecția datelor, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Acest Site poate găzdui, de asemenea, propria publicitate, afiliat sau rețele de publicitate. Această publicitate este arătată prin serverele publicitare care de asemenea, folosesc, cookie-uri pentru a afișa conținutul de publicitate legat de utilizatori. Fiecare dintre aceste servere de publicitate are propria politică de confidențialitate, care poate fi găsită pe propriile pagini web.

V. LEGĂTURI CĂTRE SITE-URI ALE UNOR TERȚE PĂRȚI

dragosfit.com si alexandrafit.com pot include legături (link-uri) către site-uri ale unor terțe părți care sunt controlate și întreținute de către alte persoane. Orice legătură către/la alte site-uri nu este o aprobare a acestor site-uri și declarați ca sunteți de acord ca Ciuraru Dragos Cosmin PFA, respectiv dragosfit.com si alexandrafit.com, nu va fi ținut răspunzător pentru conținutul sau disponibilitatea oricăruia dintre respectivele site-uri.

VI. DECLINAREA ȘI LIMITAREA RĂSPUNDERII

Ciuraru Dragos Cosmin PFA , respectiv dragosfit.com si alexandrafit.com, inclusiv orice angajat sau administrator al acestuia, nu va fi răspunzătoare pentru nici o pierdere directă, indirectă sau aferentă și pentru nici un fel de prejudicii (incluzând, fără a se limita la: pierderea afacerii sau oportunității, pierderea de date, venituri sau profituri de orice fel) decurgând din sau în legătura cu utilizarea dragosfit.com si alexandrafit.com.

Ciuraru Dragos Cosmin PFA nu declară și nu oferă nici o garanție că dragosfit.com si alexandrafit.com va răspunde așteptărilor Utilizatorului altfel decât s-a prevăzut explicit și nici că funcționalitatea dragosfit.com si alexandrafit.com va fi neîntreruptă sau fără erori, ca defectele vor fi corectate, că serverul care le face disponibile sunt lipsite de viruși informatici sau orice alte elemente care pot afecta sistemele cu care interacționează direct sau indirect și asupra cărora dragosfit.com si alexandrafit.com nu are nicio influență.

VII. DESPĂGUBIRI

Prin utilizarea dragosfit.com si alexandrafit.com, Utilizatorul își exprima acordul să despăgubească și să exonereze de răspundere Ciuraru Dragos Cosmin PFA, dragosfit.com si alexandrafit.com, inclusiv orice angajat, sau administrator al lor, în legătura cu orice încălcare a acestui Contract pe care Utilizatorul o săvârșește, ca și în legătură cu orice pretenție sau cerere împotriva Ciuraru Dragos Cosmin PFA, dragosfit.com si alexandrafit.com, inclusiv a angajaților, sau administratorilor acestuia făcută de către o terță parte și care decurge din încălcarea angajamentelor luate de către Utilizator.

Ciuraru Dragos Cosmin PFA deține drepturile de autor și toate celelalte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la website, codul sursă, baza de date, design-ul site-ului, materialele și clipul de prezentare iar Utilizatorii nu vor disputa sau contesta, direct sau indirect, în timpul desfășurării relațiilor contractuale și după încetarea Contractului, oricare din aceste drepturi ale Ciuraru Dragos Cosmin PFA și nici validitatea acestora.

Utilizatorul nu va înregistra la nicio instituție/autoritate/organism național sau internațional, în mod direct sau indirect, sub nicio circumstanță, fără aprobarea expresă prealabilă a Ciuraru Dragos Cosmin PFA, mărci, denumiri, domenii de internet, firme, logo-uri, drepturi de autor sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală, precum și orice alte derivate ale acestora deținute de Ciuraru Dragos Cosmin PFA . Această obligație este esențială, astfel încât, în caz de încălcare a acesteia de către un Utilizator, acesta va transfera sau cesiona imediat către Ciuraru Dragos Cosmin PFA drepturile derivate din această înregistrare și va plăti eventualele daune cauzate Ciuraru Dragos Cosmin PFA.

VIII. NULITĂȚI

Dacă oricare dintre clauzele acestui Contract va fi declarată de o instanța competenta ca invalidă, ilegala sau inaplicabilă din orice motiv, respectiva clauză (orice termen/condiție) va fi înlăturat(ă) iar restul clauzelor (termenilor și condițiilor) vor rămâne în vigoare, continuând să producă efecte, fiind obligatorii și executorii. În cazul unei astfel de nulități, clauzele, termenii și/sau condițiile anulate vor fi înlocuiți/înlocuite cu alții/altele adecvate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulității are efect juridic.

IX. LEGEA APLICABILĂ ȘI INSTANȚA DE JUDECATĂ

Acest Contract va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legile din Romania, iar orice dispute sau litigii dintre părți în legătura cu acesta vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București, Romania.